06 augustus 2019

Monique van Lierop

Waarom online coachen werkt

Het nieuwe coachen maakt een opmars

Online coachen wordt ook wel het nieuwe coachen genoemd. Ja het is nieuw, en een logisch gevolg van de technologische ontwikkelingen. Op dit moment gebruiken wereldwijd 2.2 miljard mensen het internet. We kunnen ons eigenlijk geen leven meer zonder voorstellen.  We communiceren wat af via het internet! Denk aan forums, Facebook, Twitter en Instagram. De stap naar online begeleiden is dus niet zo groot geweest. Al wat langere tijd is online leren (e-learning) mogelijk. Hierbij wordt scholing aangeboden via verschillende elektronische bronnen zoals het internet. Bij online hulpverlening (e-health) wordt met behulp van ICT de gezondheid of de gezondheidszorg ondersteund. In het segment van e-health kun je denken aan online counseling, -therapie en -coaching. In al deze gevallen is er sprake van het gebruik van ICT en interactie op afstand. Toch zijn er ook verschillen tussen e-health aan de ene kant en online coaching aan de andere kant. Waar in e-health er vaak sprake is van een aanbod is online coaching eigenlijk altijd vraaggestuurd. Ofwel, de coachvraag bepaalt de aanpak en deze is altijd persoonlijk en op maat gemaakt. Logisch, want elk individu en zijn behoefte aan coaching is weer anders.

In coaching gaat het om de dialoog en bij online coaching vindt deze dialoog (vooral) schriftelijk plaats. Dit kan zijn via email, chat, app of sms. Dat is fundamenteel anders dan de traditionele face to face (f2f) coaching, terwijl in beide gevallen het doel is door middel van begeleiding de gewenste gedragsverandering bij de coachee te weeg te brengen. De Australische psycholoog Anthony Grant (onderzoeker op het gebied van coaching) heeft een methode ontwikkeld om binnen een coachingstraject de vraag van de coachee beantwoord te krijgen:

 1. Motivatie verhogen door sterke punten te identificeren en zelfvertrouwen op te bouwen
 2. Gewenste resultaten formuleren
 3. Gerichte doelen stellen
 4. Vooruitgang tot het bereiken van de doelen monitoren en evalueren
 5. Actieplannen aanpassen op basis van de feedback
 6. Hulpmiddelen identificeren en actieplannen formuleren

Binnen online coaching ligt de nadruk op de stappen 1 en 6. Hierdoor versnelt het coaching proces en kan de coachee zich het geleerde daadwerkelijk eigen maken. Logisch gevolg is dat er sneller resultaten behaald worden die een blijvend karakter hebben. Het prettige van deze methode is dat deze is gebaseerd op de positieve psychologie; ofwel uitgangspunt is dat wat goed gaat maar nog beter kan! Bovengenoemde uitgangspunten hebben geresulteerd in een werkwijze: het ABC-model voor het echte veranderen.
Waarom online coachen werkt voor je coachvraag?

 1. E-coaching kan plaats- en tijdonafhankelijk plaatsvinden (asynchroniciteit). Je hebt geen reistijd nodig en je bepaalt zelf wanneer en waar je werkt aan je coachtraject en/ of contact met je coach opneemt. Zelfs in de trein of ’s avonds laat kun je er mee bezig zijn.
 2. Er is een aaneenschakeling van contacten. Door het online coachen is er frequenter contact dan wanneer je f2f gesprekken voert. Bij f2f gesprekken heb je 1 keer per 2 tot 4 weken contact met je coach. In een online traject is er meerdere keren per week contact (afhankelijk van de afspraken die je maakt). Uit onderzoek is gebleken dat er een duidelijk verband is tussen de contactfrequentie en het succes van het traject.
 3. Kleine actiestappen. Door het frequente contact zijn kleinere stappen in het proces mogelijk. Hierdoor kunnen vaker successen behaald worden. Behaalde successen dragen bij aan het behouden of vergroten van de motivatie.
 4. Snel tot de kern. De coachee is tijdens zijn coachproces in zijn eigen vertrouwde omgeving. Dit verhoogt het gevoel van veiligheid en controle over het proces. Doordat de coach en de coachee elkaar niet zien (sociale anonimiteit) wordt dat gevoel versterkt. Openheid en doordringen tot de kern van waar het omgaat wordt hierdoor vergemakkelijkt.
 5. Ruggespraakmogelijkheden. Doordat de coaching schriftelijk plaatsvindt, meestal via de email, is er tijd om na te denken of met iemand te overleggen over je reactie.
 6. Alles staat zwart op wit. Bij email coaching kun je altijd de dialoog nog eens teruglezen. Voor de coachee betekent dit dat het herlezen kan leiden tot meer inzicht in het coachproces.
 7. Structureren en motiveren. Door het schrijven worden de gedachten geordend en gestructureerd. Dit draagt bij aan reflectie, een onmisbaar onderdeel van het coachtraject.
 8. Veiligheid. De online coaching vindt plaats in een beveiligde omgeving.

Online coaching is een nieuwe vorm van coaching waarbij de dialoog tussen coach en coachee vooral schriftelijk online plaatsvindt. De gewenste gedragsverandering vindt plaats aan de hand van 6 stappen, opgesteld door Anthony Grant. Online coachen heeft een aantal kenmerken waarvan sociale anonimiteit, asynchroniciteit en schrijven de belangrijkste zijn. Online coachen werkt en is een nieuwe en waardevolle aanvulling op de mogelijkheden die er zijn om een coachtraject te doorlopen!
Bronvermelding: