Vergoedingen online coaching

Er zijn diverse mogelijkheden om coaching (deels) vergoed te krijgen:

De werkgever

Veel bedrijven hebben een budget voor opleiding, persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Overleg met je werkgever of een professioneel coachtraject van SoYellow coaching hieronder valt. Als het gaat om burn-out preventie kan een gesprek met de Arbo-arts behulpzaam zijn.

De belastingdienst 

Onder voorwaarden zijn de kosten van coaching fiscaal aftrekbaar. Check hiervoor de website van de belastingdienst of vraag een belastingadviseur of jouw traject voor vergoeding in aanmerking komt. Ook werkgevers, ondernemers en zzp-ers kunnen aanspraak maken op vrijstelling of aftrekbaarheid van de kosten van coaching. Zie de website van de belastingdienst.

Via PGB of UWV

Als je een PGB ontvangt kan onder voorwaarden de coaching hiervan bekostigd worden. Via een individuele re-integratieovereenkomst heeft het UWV een budget beschikbaar om de coaching (deels) te vergoeden.

De zorgverzekering 

Coaching zit niet in het basispakket en wordt dus niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Eventueel kan coaching opgenomen zijn in een aanvullend pakket. Check dit bij je verzekeraar.