competentieontwikkeling
05 mei 2021

Monique van Lierop

Je carriere en competentieontwikkeling

Competenties in beeld

Iedereen heeft wel eens een gesprek met zijn leidinggevende over zijn baan en de wijze waarop je die invult. En dan gaat het al gauw over competenties. In dit blog uitleg waar het precies over gaat en hoe kun je zelfstandig de stand van zaken ten aanzien van jouw competenties in beeld brengt zodat je goed voorbereid het gesprek in gaat.

 

Organisaties gebruiken competenties om aan te geven welke bekwaamheden iemand moet hebben voor een bepaalde functie. Daarnaast kan gekeken worden of een medewerker over de vereiste competenties beschikt. Het begrip competentie omvat onderstaande aspecten:

competentieontwikkeling

Competentieontwikkeling: een kunstje leren?

Zoals je in bovenstaand overzicht ziet gaat het niet alleen over vaardigheden, wat nog wel eens gedacht wordt. De benodigde kennis moet er ook zijn, evenals dat je bepaalde persoonskenmerken, karaktereigenschappen moet hebben voor het goed functioneren. Daarnaast scoor je als medewerker natuurlijk hoger als je intrinsiek gemotiveerd bent voor wat je doet.

Ofwel, voor competentieontwikkeling is een kunstje leren is niet genoeg!

 

In een functioneringsgesprek of voortgangsgesprek met je leidinggevende gaat het onder andere over jouw competenties en in hoeverre die meer of minder goed matchen met de rol of functie die jij hebt. Het is zaak goed voorbereid te zijn op dit gesprek en dus in kaart te brengen wat jouw situatie op dat moment is. Voldoe je aan de vereiste competenties voor jouw functie? Waar zitten de eventuele zwakkere punten en hoe  wil je hier mee aan de slag gaan?

Door dit vóór het gesprek in kaart te brengen kun je alvast nadenken over wat jij eventueel wilt doen met die ene competentie waarin je wat minder sterk bent of met competenties die jij “extra ‘tot je beschikking hebt.  Dit in kaart brengen kun je heel eenvoudig zelf doen.

Stappenplan

Hieronder een kort en bondig stappenplan om de competenties voor jouw functie op een rij te zetten.

Stap 1:

Zorg voor een functieprofiel / functieomschrijving zodat je weet welke competenties in jouw baan gewenst /vereist zijn.

 

Stap 2:

Zorg voor een lijst competenties/ professionele eigenschappen. Bijvoorbeeld op de website van Carrieretijger.

 

Stap 3:

Loop kritisch langs de functieomschrijving en bepaal voor jezelf of en in welke mate je voldoet aan de gestelde functie eisen. Noteer dit voor jezelf en maak het concreter door steeds een voorbeeld toe te voegen waarmee je kunt laten zien dat je betreffende competentie beheerst.

 

Stap 4:

Blijven er functie eisen over? Bedenk of en op welke manier je je daar in kunt en wilt ontwikkelen. Je kunt alvast een start maken met je persoonlijk competentieontwikkelingsplan!

 

Stap 5:

Neem de lijst met competenties die je op internet hebt gevonden en gebruik deze als inspiratiebron. Welke competenties heb jij die niet in de functieomschrijving staan? Denk alvast na of je die toch op de een of andere manier kunt inzetten in je huidige óf in een andere functie? Ben je nog blij (genoeg) met wat je doet? In het gesprek met je leidinggevende kan ook een eventuele vervolgstap in je carrière besproken worden!

 

Stap 6:

Bereid je voor op je gesprek met je leidinggevende en bepaal waar je in elk geval graag over wilt praten. Lukt dat (deels) niet maak hiervoor dan een vervolg afspraak.

 

Door op deze manier je gesprek voor te bereiden heb je een aantal voordelen:

  • Je komt in het gesprek niet voor verrassingen te staan
  • Je weet zelf heel goed waar je sterke en minder sterke punten liggen
  • Je hebt alvast nagedacht over vervolgstappen

 

Door op deze manier met je carrière en competenties om te gaan houd jij de regie! 

Ben je geinteresseerd in meer info over persoonlijke ontwikkeling; lees dan dit blog over hoe je je persoonlijke ontwikkeling een powerboost geeft.