06 september 2020

Monique van Lierop

Ins en Outs van Online Coaching – 2

Door de huidige situatie is online werken wat gewoner geworden. Ik ben online coach (vóór corona ook al 😊) en doe dit vooral via email en via Skype. Dat werkt prima en naar ieders tevredenheid. Toch merk ik dat er vragen zijn omtrent de werkwijze en de effectiviteit van online coaching.

In dit artikel leg ik uit hoe online coaching werkt en bovendien maak ik dit concreet door een voorbeeld uit de praktijk te laten zien en toe te lichten. Heb je deel 1 van dit artikel gemist? Lees die hier.

Hoe ziet een online coachtraject er uit

Als iemand zich bij mij aanmeldt volgt er een intake die telefonisch of via Skype plaats vindt. Na het bepalen van het globale doel dat iemand wil bereiken worden er contractafspraken gemaakt en gaat het traject van start. Zoals in de inleiding gezegd vindt de coaching via de email plaats. Dit gebeurt in een beveiligde online omgeving. In deze beveiligde omgeving vindt de mailuitwisseling plaats tussen mij en de coachee. Bovendien kan ik als coach een opdracht of een achtergrondartikel bijvoegen en de coachee plaatst hier haar of zijn uitwerking.

Kiezen voor online coaching

Iemand die kiest voor online coaching kan op elk gewenst moment zich met zijn coachtraject bezig houden, zolang er maar een internet verbinding beschikbaar is. Ook hoeft de coachee niet te reizen van en naar zijn afspraak met de coach Dit geeft de coachee optimale keuzevrijheid.

In een online traject heb ik meestal 1 a 2 keer per week contact met de coachee. Dat is veel frequenter dan in een face to face traject. Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer persoonlijk contact er is hoe meer de coachee succes zal ervaren in het traject. Doordat er veelvuldig contact tussen coach en coachee is, kunnen er kleinere actiestappen gezet worden die de kans op een succeservaring vergroten. Door het frequentere contact is er tevens sprake van een grotere betrokkenheid van de coachee waardoor de relatie met de coach wordt versterkt.

Wat ook als prettig wordt ervaren door de coachee is dat deze tijd heeft om tussen de contacten met de coach in na te denken over een vraag of opmerking van de coach of over hoe een opdracht aangepakt zal worde. Deze mogelijkheid tot reflectie biedt een grote meerwaarde in het proces.

Nadelen?

Een nadeel van online coachen kan zijn dat de coachee en coach elkaar niet zien. Voor mij als coach valt het lezen van de lichaamstaal van de coachee dus af. Toch wordt de coachee zichtbaar voor mij in zijn teksten. Ik heb als coach de taak deze te analyseren en interpreteren en zo het coachproces in te vullen. Een gecertificeerd online coach (en dat ben ik ) beheerst deze vaardigheden.

Een ander nadeel kan zijn dat de coaching 24/7 kan plaatsvinden. Het is dus belangrijk hier goede afspraken over te maken.

Online coaching


Case study

Hieronder wordt aan de hand van casus Nathalie een kijkje in de keuken gegeven van online coaching. De situatie van Nathalie en een stukje van haar coachtraject worden gepresenteerd. Hierdoor krijg je een beeld van hoe online coaching gaat en vooral wat het effect hiervan is.

Nathalie

Nathalie meldt zich voor een coachtraject. Ze is 22 jaar, en is klaar met haar studie economie. Ze wil graag doorstuderen maar twijfelt enorm over welke studie het meest geschikt is en waar ze zich het beste bij voelt. Ze heeft al diverse testjes gedaan via het internet en gesproken met familie en vrienden over dit keuzeprobleem. Ze komt er niet uit en meldt zich bij SoYellow coaching.

In het intake gesprek hebben we afgesproken een stapje terug te doen om zodoende ruimte te maken voor meer dan alleen het verstandelijke waarop Nathalie tot nu toe haar keuzes bepaalt. In de beginfase van het traject is zij door middel van verschillende opdrachten met deze reflecties bezig geweest. Dit leverde haar mooie inzichten op die haar beter deden begrijpen hoe zij tot dan toe haar keuzes maakte.

De volgende stap was het in beeld krijgen van de waarden in haar loopbaan belangrijk waren. Een moeilijke opdracht maar deze leverde Nathalie veel op!

“Ik vond het een lastige opdracht maar ik vind het wel fijn dat het me heeft gedwongen bepaalde keuzes te maken waardoor ik een duidelijker beeld heb gekregen van mijn prioriteiten. “

Er volgden in de weken daarna nog diverse opdrachten en mailuitwisselingen die Nathalie steeds een stapje verder hielpen. Tussen door hadden we ook 1 keer telefonisch contact voor een “pas op de plaats.”

Nathalie kon goed reflecteren op de opdrachten en vragen en opmerkingen van mij als coach. Hierdoor kreeg zij allerlei mooie inzichten die haar steeds een stapje verder hielpen.

Het laatste deel van het traject lag de focus op de toekomst. Nathalie probeerde haar toekomst visie te visualiseren. Dit zei ze er naderhand over…

“Ik vond het een hele leuke opdracht om mee bezig te zijn. Ik heb het al vaker met vriendinnen over dit soort dingen gehad dus het is leuk om het nu eens op papier te zetten. de wetenschap dat iemand die je niet zo goed kent het gaat lezen zorgt er wel voor dat je er nog eens over na gaat denken. En bepaalde dingen zijn toch nog eens extra duidelijk geworden:”En zo geschiede…

Nathalie heeft door middel van online coaching stappen gemaakt in haar persoonlijke ontwikkeling. Na dit traject schreef ze zich in voor een vervolgstudie, een keuze die ze door dit online traject met overtuiging heeft gemaakt. Ze treedt met vertrouwen de toekomst tegemoet. 😊

Ten slotte

De situatie van Nathalie komt veel voor. Keuzes maken als je jong bent is soms enorm lastig. Door een coachtraject krijg je de gelegenheid helderheid te krijgen over wat je belangrijk vindt en wat je wilt. Het traject online aangaan zorgt ervoor dat je optimale vrijheid hebt omtrent plaats en tijd van de coaching!

Online coaching is een mooie en super effectieve vorm van coachen!