14 maart 2020

Monique van Lierop

Ins en Outs van Online Coaching – 1

Ik ben online coach en doe dit vooral via email en soms via Skype. Dat werkt prima en naar ieders tevredenheid. Toch merk ik dat er vragen zijn omtrent de werkwijze en de effectiviteit van online coachen. In dit artikel leg ik uit hoe online coachen werkt en bovendien maak ik dit concreet door een voorbeeld uit de praktijk te laten zien en toe te lichten.

Hoe ziet een online coachtraject eruit

Als iemand zich bij mij aanmeldt volgt er een intake die telefonisch of via Skype plaats vindt. Na het bepalen van het globale doel dat iemand wil bereiken worden er contractafspraken gemaakt en gaat het traject van start. Zoals in de inleiding gezegd vindt de coaching via de email plaats. Dit gebeurt in een beveiligde online omgeving. In deze beveiligde omgeving vindt de mailuitwisseling plaats tussen mij en de coachee. Bovendien kan ik als coach een opdracht of een achtergrondartikel bijvoegen en de coachee plaatst hier haar of zijn uitwerking.

Kiezen voor een online coachtraject

Iemand die kiest voor online coaching kan op elk gewenst moment zich met zijn coachtraject bezig houden, zolang er maar een internet verbinding beschikbaar is. Ook hoeft de coachee niet te reizen van en naar zijn afspraak met de coach. Dit geeft de coachee optimale keuzevrijheid. In een online traject heb ik meestal 1 a 2 keer per week contact met de coachee. Dat is veel frequenter dan in een face to face traject. Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer persoonlijk contact er is hoe meer de coachee succes zal ervaren in het traject. Doordat er veelvuldig contact tussen coach en coachee is, kunnen er kleinere actiestappen gezet worden die de kans op een succeservaring vergroten. Door het frequentere contact is er tevens sprake van een grotere betrokkenheid van de coachee waardoor de relatie met de coach wordt versterkt. Wat ook als prettig wordt ervaren door de coachee is dat deze tijd heeft om tussen de contacten met de coach in na te denken over een vraag of opmerking van de coach of over hoe een opdracht aangepakt zal worden. Deze mogelijkheid tot reflectie biedt een grote meerwaarde in het proces.

online coaching

Nadelen?

Een nadeel van online coachen is het feit dat de coachee en ik elkaar niet zien. Voor mij als coach valt het lezen van de lichaamstaal van de coachee dus af. Toch wordt de coachee zichtbaar voor mij in zijn teksten. Ik heb als coach de taak deze te analyseren en interpreteren en zo het coachproces in te vullen. Een gecertificeerd online coach (en dat ben ik) beheerst deze vaardigheden. Een ander nadeel kan zijn dat de coaching 24/7 kan plaatsvinden. Het is dus belangrijk hier goede afspraken over te maken.

Case study

Hieronder wordt aan de hand van casus Marloes een kijkje in de keuken gegeven van online coaching. De situatie van Marloes wordt gepresenteerd en een stukje van haar coachtraject. Hierdoor krijg je als lezer een beeld van hoe online coaching gaat en vooral wat het effect hiervan is.

Marloes

Marloes meldt zich voor een coachtraject. Ze is 29 jaar, en werkt sinds een paar maanden als teammanager bij een onderwijsinstelling. Ze heeft 12 medewerkers onder zich en samen met drie collega’s is ze verantwoordelijk voor 30 mensen. Ze vindt het werk heel leuk, maar de omgeving is wel hectisch. Ze werkt lange dagen en ook in het weekend gaat het gewoon door. Ze heeft een zoontje van 16 maanden en sport graag. Ze zou graag een betere balans willen krijgen zodat ze weer aan haar privé leven toe komt.

De eerste mails gebruiken we om kennis te maken en werkafspraken te maken. Vervolgens vraag ik haar om de hectische omgeving in haar werk nader te omschrijven. Na enkele dagen krijg ik van haar een uitwerking van die opdracht met de volgende bijgevoegde tekst:


“Het valt me op dat mijn werk echt hectisch is, al die taken die ik doe op een dag, al die mensen die ik spreek… Pfff… werd van het opschrijven al moe! Haha. Maar nogmaals, ik vind het werk wel erg leuk en dat is het belangrijkste. Anderzijds, als ik zie hoe mijn drukke baan mijn gezinsleven beïnvloedt (bijv. dat ik geen energie heb om Dave voor te lezen, dat ik mijn ogen niet kan openhouden als Bas ’s avonds over zijn werk vertelt…), maakt dat me wel weer erg verdrietig en ik voel me er schuldig onder. Ik wil heel graag de juiste keuzes gaan maken zodat ik ook voor mijn familie de tijd en energie heb die zij verdienen.”


In dit bericht laat Marloes zich van een kwetsbare kant zien. Na mijn vraag wat ze bedoelt met “de juiste keuzes maken” vertelt Marloes over haar twijfels en zorgen.


“Wat ik bedoelde met “de juiste keuzes maken” is dat ik de afgelopen maanden soort van onbewust de route van “heel hard werken en carrière maken” ben ingeslagen. En dat mijn gezinsleven daaraan lijdt. Ik vind mijn gezin juist het allerbelangrijkste wat er is. Dus waarom ben ik gegaan voor hard werken en niet voor mijn familie? Dat klopt toch eigenlijk helemaal niet? Het voelt scheef of zo. Ik wil heel graag dat zij op nummer 1 staan en niet mijn to-do lijstjes van mijn werk. Begrijp je een beetje wat ik bedoel?”


Vervolgens gaat Marloes kritisch kijken naar wat ze allemaal doet op haar werk. Ik laat haar verschillende opdrachten doen en ze is keihard aan het werk. Dit levert haar het inzicht op dat ze zich veel te druk maakt over haar werk en dat dit niet nodig is. Dit zorgt ervoor dat ze een aantal heel concrete doelen kan formuleren waar ze aan wil werken.


En zo geschiede…

Marloes heeft door middel van online coaching stappen gemaakt in haar persoonlijke ontwikkeling. Na dit traject lukte het haar een stuk beter om de balans tussen werk en privé te behouden. Juist omdat haar leven zo hectisch is wilde ze graag online gecoacht worden zodat ze zelf de regie over de tijd en plaats zou hebben.


Ten slotte

De situatie van Marloes is gefingeerd maar haar situatie komt natuurlijk veelvuldig voor. Ik hoop dat dit artikel meer duidelijk maakt over het coachproces wanneer de coaching online (via email in dit geval) plaatsvindt. Online coaching is een mooie, nieuwe vorm van coachen!


Kijk voor meer informatie over de coaching bij SoYellow coaching op Waarom online coachen werkt en het ABC model.