Feedbackformulier

Door het feedbackformulier in te vullen help je mij om SoYellow Coaching nóg beter te maken en help je anderen om voor SoYellow Coaching te kiezen! Jouw mening is daarom heel waardevol. Dank je wel!

Heb je een studiecoaching- of loopbaancoachingstraject afgerond? En wat was de duur van jouw traject?
Bijvoorbeeld: zijn er vooraf duidelijke afspraken gemaakt, is er gebruik gemaakt van een coachingsovereenkomst waarin afspraken en doelen helder staan omschreven? Is het traject geëvalueerd?
Bijvoorbeeld: in welke mate werkte de door de coach toegepaste methodiek voor jou? In hoeverre zijn de opdrachten voor jou van nut geweest?
Welk cijfer zou je het coachtraject als geheel willen geven op een schaal van 1(=zeer ontevreden) tot 5(=zeer tevreden)? Geef een korte toelichting.
Ben je tevreden over je persoonlijke inzet? Bijvoorbeeld: heb je tussentijdse opdrachten gemaakt? Heb je na elk contact met de coach tijd genomen om te reflecteren? Heb je voldoende de regie genomen over de inhoud van het traject?
Geef je eigen inzet en ontwikkeling een cijfer op een schaal van 1(=zeer ontevreden) tot 10(=zeer tevreden) en geef een korte motivatie voor je antwoord.
Bijvoorbeeld: was de coach goed bereikbaar, was er voldoende ruimte voor jouw eigen inbreng, zijn er goede afspraken gemaakt over communicatie met derden?
Denk bijvoorbeeld aan: gewekte vertrouwen, respect, integriteit, inzet en professionaliteit.
Geef mij als coach een cijfer op een schaal van 1(=zeer ontevreden) tot 10(=zeer tevreden) en geef een korte motivatie voor je antwoord.
Wat heeft het traject je opgeleverd? Welke stappen heb je gezet of ga je zetten naar aanleiding van je traject? In hoeverre heb je je trajectdelen behaald?
Schrijf hier een korte review over je traject bij SoYellow Coaching. Het zou mij enorm helpen als je deze review ook zou willen plaatsen op Google en/of sociale media! Vergeet op sociale media vooral niet om SoYellow coaching te taggen.
SoYellow Coaching gebruikt de feedback voor verbetering van diensten en om jouw ervaringen met potentiële klanten te kunnen delen. Hiervoor kunnen delen van het feedbackformulier worden gebruikt. Om jouw privacy te garanderen worden bij een review enkel Voornaam, Leeftijd en Traject genoemd.